तुला काहीच कसं वाटत नह्व्त ………..

तुला काहीच कसं वाटत नह्व्त ……….. तु जिंकावं म्हणून मला[...]